MƏNİM AĞ ŞƏHƏR-də YENİ MƏNZİLİM BAKI ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ BAKI AĞ ŞƏHƏR

YERLƏŞMƏ

Bakının tarixi mәrkәzindәn 4 km mәsafәdә vә yeni bulvar zonasının yaxınlığında Yaşıl Ada rayonu yerlәşmişdir. Bu, şәhәr mәrkәzindә olan vә yaşayış kvartalları fransuz üslubunda işlәnmiş yaşıl adadır. Binalarının hündürlüyü orta vә tikili sıxlığı aşağı olan bu rayon Xәtai metro stansiyasının yaxınlığında vә Bakı Ağ Şәhәr layihәsinin gәlәcәk Fәvvarәlәr Meydanın- da planlaşdırılan yeni stansiyanın yanında yerlәşir. AZFAR yaşayış kompleksinin 1-ci Yaşıl Ada (Bakı Ağ Şәhәrin ilk küçәlәrindәn biri) vә X.Rüstәmov küçәlәrinin kәsişmәsindә yerlәşmәsi Nobel vә Babәk prospektlәrinә rahat keçidi tәmin edәcәkdir.